Học sinh tiểu học và lớp 6 các huyện ngoại thành Hà Nội đến trường từ ngày 10/2

10:13 - 07/02/2022 Tin pháp luật
Ngày 05/02/2022, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã có Công văn số 320/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

 
Học sinh tiểu học ngoại thành Hà Nội được đi học trực tiếp từ ngày 10/2. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, UBND Thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 302/TTr-SGDĐT ngày 05/02/2022 về việc cho học sinh các khối lớp 1,2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

 

Lãnh đạo TP cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.
 

UBND các huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm y tế trường học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

 

Theo kế hoạch đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt trước đó, từ ngày 08/02/2022, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng, học viện có liên kết dạy văn hóa kết hợp dạy nghề trên địa bàn thành phố sẽ trở lại trường học trực tiếp.

 

Tailieuluat
Chia sẻ