Hoàn thành việc hỗ trợ đối tượng khó khăn do Covid-19 trong tháng 6

09:28 - 25/06/2020 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công điện 05/CĐ-LĐTBXH về hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hoàn thành việc hỗ trợ đối tượng khó khăn do Covid-19 trong tháng 6. Ảnh minh họa.

 

Để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 trong cả nước theo đúng tiến độ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

 

Tập trung cao độ triển khai để cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng trong tháng 6/2020.

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai công tác chi trả tiền hỗ trợ người lao động trong danh sách đã được rà soát, phê duyệt theo đúng quy định, nhất là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, nhất là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.

 

Công điện 05/CĐ-LĐTBXH được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành ngày 23/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ