Hoàn thành rà soát sai phạm trong tuyển dụng công viên chức trước 31/12

14:06 - 07/07/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu tại Hướng dẫn 2965/HD-BNV về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Hoàn thành rà soát sai phạm trong tuyển dụng công viên chức trước 31/12. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, sẽ rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật và kịp thời xử lý các trường hợp có sai phạm...

 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, đơn vị mà phát hiện có sai phạm trong tuyển dụng trước đây thì cơ quan đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức sẽ thực hiện việc xem xét, xử lý theo quy định.

 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý không thu hồi quyết định tuyển dụng thì được giữ nguyên các quyết định có liên quan về công tác cán bộ sau khi được tuyển dụng trước đó.

 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng thì đồng thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức đó sau khi được tuyển dụng.

 

Tuy nhiên, cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức không yêu cầu phải bồi hoàn các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách khác theo quy định mà cán bộ, công chức, viên chức đã nhận kể từ khi được tuyển dụng.

 

Việc rà soát, khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

 

Hướng dẫn 2965/HD-BNV được Bộ Nội vụ ban hành ngày 15/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ