Hoàn thành kỹ thuật bản sao điện tử được chứng thực trước ngày 01/7/2020

16:49 - 11/06/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu tại Công văn 4622/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Hoàn thành yêu cầu kỹ thuật bản sao điện tử được chứng thực trước ngày 01/7/2020. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45/2000/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành mẫu, các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực, hoàn thành trước ngày 01/7/ 2020.

 

Bộ Tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

 

Ngoài ra, cũng giao Ban Cơ yếu Chính phủ rà soát, cung cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bản sao điện tử được chứng thực, bao gồm chữ ký số chuyên dùng chính phủ và chữ ký số công cộng để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin  một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

 

Công văn 4622/VPCP-KSTT được Văn phòng Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 10/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ