Hỗ trợ mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên khó khăn

09:04 - 26/08/2020 Tin pháp luật
Công văn 2644/BHXH-BT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021 vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên khó khăn. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, giao chỉ tiêu thực hiện cho từng cơ sở giáo dục, phấn đấu 100% về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại các tỉnh, thành.

 

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT học sinh, sinh viên. 

 

Ngoài ra, cần phối hợp tổ chức lễ ra quân, truyền thông về công tác BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới 2020 - 2021 bằng các hình thức phù hợp đến tất cả các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo đúng quy định. 

 

Đồng thời, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, nhất là những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

 

Mặt khác, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. 

 

Công văn 2644/BHXH-BT được ban hành ngày 19/8/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ