Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho 350 cơ sở công nghiệp nông thôn

09:06 - 26/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 20/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1881/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.

Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho 350 cơ sở công nghiệp nông thôn (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Thủ tướng đặt ra một số mục tiêu sau cho giai đoạn 2021 - 2025 về Chương trình khuyến công quốc gia:

 

- Hỗ trợ 350 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. 

 

- Xây dựng được 340 mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. Ứng dụng được 1.600 máy móc thiết bị và 300 dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

 

- Đánh giá sản xuất sạch hơn cho 300 cơ sở công nghiệp nông thôn; xây dựng mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho 100 cơ sở công nghiệp nông thôn.

 

- Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 cơ sở công nghiệp nông thôn.

 

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 50 cụm công nghiệp. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho khoảng 60 cụm công nghiệp. Hình thành cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.

 

- Đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao động theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường.

 

Tailieuluat
Chia sẻ