Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm từ 04/01/2021

09:57 - 12/01/2021 Tin pháp luật
Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực ngay ngày ký ban hành với nhiều nội dung đáng chú ý.

Hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm từ 04/01/2021 (Ảnh minh họa)

 

Về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, Điều 84 Nghị định này có quy định như sau:

 

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

 

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

 

Đây là điểm mới so với quy định trước đây tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Cụ thể Nghị định 78 quy định hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh…

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ