Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực

14:21 - 14/01/2019 Tin pháp luật
Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - Hiệp định CPTPP có hiệu lực chính thức vào hôm nay, ngày 14/1/2019.

Hiệp định CPTPP có hiệu lực tạo ra nhiều thay đổi đối với Việt Nam

Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực
 Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực hôm nay 14/1/2019  (Ảnh minh họa)
 
Tại Việt Nam, Hiệp định này khiến Việt Nam cắt giảm gần 100% dòng thuế; tạo nên các cam kết trong hoạt động mua sắm công; trong việc thành lập tổ chức đại diện cho tập thể người lao động không thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; mở rộng phạm vi chủ thể của hành vi tham nhũng sang khu vực tư, bổ sung quy định liên quan đến phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng….
 
Theo đó, có đến 07 Bộ luật và Luật của Việt Nam sẽ được sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP, trong đó có: Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật An toàn thực phẩm
 
Hiệp định CPTPP đã được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn tại Nghị quyết 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018, trong đó cho biết sẽ áp dụng toàn bộ nội dung của Hiệp định CPTPP, riêng các quy định của Hiệp định CPTPP tại Phụ lục 2 sẽ được áp dụng trực tiếp.

 

Xem thêm tin liên quan:

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được phê chuẩn

 

ThanhNT
Chia sẻ