Hành khách đi tàu được đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy

10:30 - 28/06/2018 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung được quy định trong luật đường sắt 06/2017/QH14 Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

khách đi tàu được đổi, trả vé trước giờ tàu chạy

Khách đi tàu được đổi, trả vé trước giờ tàu chạy. Ảnh: Internet

 

Cụ thể,  luật đường sắt 06/2017/QH14 có quy định về quyền, nghĩa vụ của hành khách như sau:

 

Hành khách được hưởng mọi quyền lợi theo đúng hạng vé và không phải trả tiền vận chuyển đối với hành lý mang theo người trong phạm vi khối lượng và chủng loại theo quy định của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.

 

Hành khách đi tàu được trả lại vé, đổi vé trước giờ tàu chạy và chịu các khoản chi phí (nếu có) theo quy định của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.

 

Ngoài ra hành khách còn được hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh khi bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản do lỗi của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, khách đi tàu còn được bảo hiểm về tính mạng, sức khoẻ theo quy định của pháp luật và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài việc được hưởng những quyền lợi trên, khách đi tàu cần có những nghĩa vụ như: phải có vé hành khách, vé hành lý và tự bảo quản hành lý mang theo người; bồi thường thiệt hại nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản của doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đi tàu và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Trích dẫn luật đường sắt 06/2017/QH14:

Điều 62. Vận tải hàng nguy hiểm
1. Hàng nguy hiểm là hàng khi vận chuyển trên đường sắt có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của con người và vệ sinh môi trường.
2. Việc vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt phải tuân theo quy định của pháp luật về vận tải hàng nguy hiểm và bảo vệ môi trường.
3. Phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật mới được vận tải hàng nguy hiểm.
4. Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và điều kiện xếp, dỡ, vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt.

 

Chia sẻ