Hàng năm, thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản

09:02 - 02/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 30/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP nhằm làm rõ thêm nhiều đối tượng công chức phải kê khai tài sản theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hàng năm, thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật quy định hàng năm trước ngày 31/12 công chức phải kê khai tài sản, bao gồm những đối tượng sau:

 

- Những ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau:

 

+ Chấp hành viên;

 

+ Điều tra viên;

 

+ Kế toán viên;

 

+ Kiểm lâm viên;

 

+ Kiểm sát viên;

 

+ Kiểm soát viên ngân hàng;

 

+ Kiểm soát viên thị trường;

 

+ Kiểm toán viên;

 

+ Kiểm tra viên của Đảng;

 

+ Kiểm tra viên hải quan;

 

+ Kiểm tra viên thuế;

+ Thanh tra viên;

 

+ Thẩm phán.

 

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

 

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ