Hàng loạt quy định về đăng kiểm xe được sửa đổi

23:14 - 02/10/2018 Tin pháp luật
Thông tư 42/2018/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành đã sửa đổi hàng loạt quy định về đăng kiểm xe. Tháng 10/2018 này, Thông tư chính thức có hiệu lực.
Ngày 30/7/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 42/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.
 
 quy định về đăng kiểm xe
 
Sửa đổi hàng loạt quy định về đăng kiểm xe (Ảnh minh họa)
 
Cụ thể:
 
- Rút ngắn thời hạn cấp Chứng chỉ chất lượng xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 4 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Xe thực tế và nhận đủ hồ sơ quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.
 
- Rút ngắn thời hạn cấp Giấy chứng nhận cải tạo từ 05 ngày làm việc xuống ngày còn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xe cải tạo được nghiệm thu và đạt yêu cầu quy định tại Thông tư 89/2015/TT-BGTVT.
 
- Bãi bỏ bản sao chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu  gồm Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT.
 
- Sửa đổi quy định cải tạo xe cơ giới Thông tư 85/2014/TT-BGTVT thành: Không cải tạo xe cơ giới thành loại khác thành xe chở người và ngược lại, trừ trường hợp xe chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành xe chuyên dùng hoặc thành xe ô tô tải VAN.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

 

ThanhNT
Chia sẻ