Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại được giảm giá mức tối đa bao nhiêu?

11:18 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Nghị định số 81/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7 tới trong đó có quy định về mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại  

mức giảm tối đa với hàng hóa được khuyến mại

  Ảnh minh họa. Nguồn: PLXH

 

Theo đó, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cụ thể như sau:

 

-  Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

 

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định tại khoản 5 Điều 6 thì áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

  + Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

  + Hàng thực phẩm tươi sống;

  + Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

 

Trích dẫn Nghị định số 81/2018/NĐ-CP:

Điều 5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại
 
Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại thực hiện theo quy định của Luật thương mại và các quy định cụ thể sau:
 
1. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.
 
2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.
 
3. Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.
Chia sẻ