Hà Nội tiếp tục trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

10:35 - 02/06/2020 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 2031/UBND-KGVX về việc tiếp tục đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân.

Hà Nội tiếp tục trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM. Ảnh minh họa.

 

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, UBND Thành phố yêu cầu:

 

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3984/UBND-KGVX ngày 13/9/2019 về việc chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ngân hàng thương mại, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn bố trí, sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM đặc biệt là các vùng ngoại thành tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

 

Công văn 2031/UBND-KGVX được UBND TP. Hà Nội ban hành và có hiệu lực 29/05/20020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ