Hà Nội: Thu nhập tháng thấp hơn mức lương cơ sở được miễn đoàn phí công đoàn

09:51 - 19/08/2020 Tin pháp luật
Hà Nội vừa han hành Hướng dẫn 09/HD-CĐGD về việc thu, nộp kinh phí, đoàn phí năm 2020 và chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Thu nhập tháng thấp hơn mức lương cơ sở được miễn đoàn phí công đoàn. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể về thu, nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn như sau:

 

Kinh phí công đoàn

 

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở trên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến 31/12/2020.

 

Về đoàn phí công đoàn

 

Đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1.490.000 đ/tháng) thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên. Các đối tượng còn lại đóng theo quy định.

 

Thời gian áp dụng: 23/1/2020 – hết 31/12/2020.

 

Về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19:

 

Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo đúng công văn 379/LĐLĐ ngày 18/6/2020.

 

Mức chi: Tối đa 500.000 đ/người.

 

Hướng dẫn 09/HD-CĐGD được Công đoàn Ngành giáo dục Hà Nội ban hành ngày 18/8/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ