Hà Nội: tăng giá nước sạch sinh hoạt từ 01/7/2023

10:00 - 11/07/2023 Tin pháp luật
Là nội dung tại Quyết định 3541/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội tăng giá nước sạch từ 01/7/2023.

 

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 - 31/12/2023 giá bán lẻ nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố được quy định như sau:

 

Đối tượng

Giá nước

Từ 01/7/2023 - 31/12/2023

Giá nước
Từ 01/01/2024 - 31/12/2024

Hộ dân cư, hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

5.973 đồng/m3

5.973 đồng/m3

Hộ dân cư khác

7.500 đồng/m3

8.500 đồng/m3

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; phục vụ mục đích công cộng

12.000 đồng/m3

 

Hoạt động sản xuất vật chất

15.000 đồng/m3

16.000 đồng/m3

Kinh doanh dịch vụ

27.000 đồng/m3

29.000 đồng/m3

 


Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các thông tin, số liệu về kết quả tính toán trong phương án giá theo quy định.

 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn về đối tượng sử dụng nước đảm bảo đúng quy định.

 

Quyết định 3541/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/7/2023.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ