Hà Nội: Sự kiện có người đến từ nước ngoài phải được phê duyệt

13:28 - 04/12/2020 Tin pháp luật
Là yêu cầu tại Công văn 4243/SGDĐT-CTTT của Sở GDĐT Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.

 

Hà Nội: Sự kiện có người đến từ nước ngoài phải được phê duyệt. Ảnh minh họa.

 

Theo nội dung tại công văn, tại cơ sở giáo dục trên toàn địa bàn thành phố cần hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự  cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng  chống dịch.

 

Đồng thời, khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp  xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải có ý  kiến phê duyệt của cơ quan y tế. 

 

Bên cạnh đó, phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học  như: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà  phòng..., xây dựng phương án bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân  viên và học sinh trong trường học.

 

Mặt khác, duy trì thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp theo quy định; rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các  vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho các buổi học tiếp theo. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện thường xuyên việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà. 

 

Ngoài ra, cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dạy và học. Thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng “An toàn COVID”….

 

Công văn 4243/SGDĐT-CTTT được ban hành ngày 4/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ