Hà Nội sẽ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn tình trạng nghỉ việc

16:46 - 07/10/2022 Tin pháp luật
Đây là nội dung tại Công văn 3256/UBND-SNV được UBND TP Hà Nội ban hành ngày 03/10/2022.

Hà Nội sẽ tăng thu nhập cho cán bộ, công viên chức nhằm ngăn tình trạng nghỉ việc. Ảnh minh họa.

 

Theo đó Hà Nội đã đưa ra 9 nhóm giải pháp trọng tâm để khắc phục tình trạng cán bộ, công viên chức nghỉ việc, thôi việc. Các nhóm giải pháp gồm:

 

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ quản lý, lãnh đạo có năng lực, uy tín nhằm tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin và khuyến khích cán bộ, công chức viên chức làm việc.

 

- Đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo cơ hội, điều kiện phát triển cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

 

Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất và ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách nâng mức thu nhập bình quân cho công chức, viên chức cũng như người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị thành phố. 

 

Đồng thời xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố và báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

 

Tailieuluat
Chia sẻ