Hà Nội: Rà soát, đánh giá hòa giải ở cơ sở trong xử lý bạo lực gia đình đối với phụ nữ

08:19 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Đó là nội dung trong công văn 2891/UBND-NC UBND TP. Hà Nội ban hành ngày 26/6 vừa qua về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ
xử lý bạo lực gia đình đối với phụ nữ
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Nhằm tăng cường thông tin, truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ, về vai trò, ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở và nâng cao tính chủ động sử dụng biện pháp hòa giải ở cơ sở khi xảy ra bạo lực gia đình. Hà Nội chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã t ổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong công tác hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương từ năm 2014 đến hết năm 2018 trong đó làm rõ:
 
+ Tình hình và kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về hòa giải cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ,
 
+ Số lượng các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ được hòa giải ở địa phương và kết quả hòa giải này, những bài học kinh nghiệm được rút ra;
 
+ Những tác động tích cực, tiêu cực của công tác hòa giải ở cơ sở trong quá trình hòa giải các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ;
 
+ Đưa ra những tồn tại, hạn chế liên quan đến thể chế, chính sách pháp luật từ thực tiễn triển khai công tác hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình đối với phụ nữ,
 
+ Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng biện pháp hòa giải cơ sở đối với các vụ việc bạo lực gia đình, nhất là bạo lực gia đình đối với phụ nữ;
 
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Tư pháp - địa chỉ số 221 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội – SĐT: 043.312.0451; email: pbgdpl.hanoi@gmail.com) để được hướng dẫn kịp thời./. 

 

Công văn 2891/UBND-NC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 26/6/2018.

Chia sẻ