Hà Nội: Không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em

08:46 - 12/05/2020 Tin pháp luật
Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 97/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Hà Nội: Không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, đối với cấp Thành phố không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em vì tình hình dịch bệnh.

 

Cấp quận, huyện, thị xã: xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

 

Bên cạnh đó, các cấp cũng sẽ tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em; Truyền thông, tư vấn, cung cấp kiến thức kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng…

 

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng để có giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời.

 

Ngoài ra, tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ, nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, trình bày quan điểm, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến lứa tuổi của mình.

 

Bên cạnh đó, cung cấp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ, nhất là kiến thức phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... 

 

Kế hoạch 97/KH-UBND được ban hành và có hiệu lực ngày 07/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ