Hà Nội: Không thu vượt quá tổng số tiền học phí cả năm học

09:25 - 18/03/2020 Tin pháp luật
Công văn 809/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội về tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa được ban hành.

Hà Nội: Không thu học phí vượt quá tổng số tiền học phí cả năm học. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, các trường chủ động lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường. Đồng thời phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh….

 

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học….

 

Đối với các trường ngoài công lập: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học Online cho học sinh. Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung, kiến thức theo quy định của Bộ GDĐT.

 

Bên cạnh đó, cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

 

Tiền hỗ trợ học Online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học. 

Công văn 809/SGDĐT-GDPT được ban hành ngày 17/03/2020.

 

>>> Xem thêm:

 

Hà Nội: Học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ học qua truyền hình

 

Tailieuluat
Chia sẻ