Hà Nội: Học sinh cấp THPT đi học trực tiếp từ ngày 06/12/2021

10:35 - 03/12/2021 Tin pháp luật
UBND TP. Hà Nội đã có Công văn số 4322/UBND-KGVX về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã.


Học sinh THPT Hà Nội sắp đi học trở lại. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, UBND Thành phố đã đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình 4095/TTr-SGDĐT về việc cho học sinh khối lớp 10, 11, 12 sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19 trước đó.

 

Cụ thể, nội dung tờ trình như sau:

 

Đối với các huyện, thị xã

 

- Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 9, 10,11,12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

 

- Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở.

 

- Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

 

Đối với các quận

 

- Đi học trực tiếp: học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

 

- Học trực tuyến: học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

 

- Nghỉ học tại nhà: trẻ mầm non.

 

Những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau cần nắm rõ thông tin của học sinh, cấp độ dịch và quy định cho đi học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.


UBND Thành phố đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục, bảo đảm sẵn sàng, an toàn tuyệt đối khi tổ chức dạy học trực tiếp.

 

Các quận, huyện, thị xã căn cứ vào mức độ an toàn dịch Covid-19 quyết định, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, có biện pháp ứng phó với các tình huống cụ thể để phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm trước Thành phố về việc bảo đảm an toàn khi học sinh đi học trở lại.

Công văn số 4322/UBND-KGVX được ban hành ngày 02/12/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ