Hà Nội: Đến tháng 09/2020, 100% quận đội đô áp dụng hóa đơn điện tử

08:44 - 03/06/2020 Tin pháp luật
Đó là mục tiêu tại Chỉ thị 09/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính - ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Đến tháng 09/2020, 100% quận đội đô áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh minh họa.

 

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế;

 

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách công tác quản lý thuế; tăng cường thanh - kiểm tra, chống thất thu đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm

 

Đồng thời vẫn có biện pháp phù hợp không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra sau thông quan; thực hiện kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu lớn;

 

Bên cạnh đó, khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu ngân sách nhà nước (ví dụ như các khoản thu của các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn, các khoản thu phí, lệ phí liên quan đến đất đai; thực hiện các Đề án về chống thất thu thuế, tính tiền sử dụng đất, bãi đỗ xe...);

 

Ngoài ra áp dụng hóa đơn điện tử, trước hết là tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn (phấn đấu đến tháng 9/2020 thực hiện 100%); tạo điều kiện cho các hoạt động khai báo điện tử.

 

Chỉ thị 09/CT-UBND được ban hành ngày 01/06/2020.

t
Chia sẻ