Hà Nội đã có lịch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023

10:31 - 20/04/2022 Tin pháp luật
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 942/SGDĐT-QLT hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023.


Hà Nội đã có lịch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023. Ảnh minh họa

 

Theo đó sẽ áp dụng phương thức xét tuyển đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

 

Các trường Trung học cơ sở chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến nếu có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

 

Các trường công lập tại Thành phố Hà Nội năm nay vẫn tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 

Hình thức tuyển sinh trực tuyến:

 

- Vào lớp 1 từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022.

 

- Trẻ 05 tuổi vào trường mầm non từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022.

 

- Vào lớp 6 từ ngày 07/7/2022 đến hết ngày 09/7/2022.

 

Hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022.

 

Các trường ngoài công lập sẽ tổ chức tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ ngày 28/5/2022 - 12/7/2022.

 

Các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2022.

 

Công văn 942/SGDĐT-QLT  được ban hành ngày 12/4/2022

 

Tailieuluat
Chia sẻ