Hà Nội: Có nhu cầu gửi con trong hè phải nộp đơn xin học hè

10:00 - 26/06/2020 Tin pháp luật
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 2013/KH-SGDĐT về tổ chức hoạt động hè cho học sinh Hà Nội năm 2020.

Hà Nội: Có nhu cầu gửi con trong hè phải nộp đơn xin học hè

 

Theo đó, Cơ sở Giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch hoạt động hè và tổ chức thực hiện cần:

 

- Đảm bảo công tác quản lý, quản trị nhà trường của Ban giám hiệu, duy trì sổ trực hè (thời gian, người trực, chất lượng công việc,...).

 

- Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, không để xảy ra bất kỳ vụ việc vi phạm quy định tại các cơ sở giáo dục mầm non, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 

 

- Quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Phân công giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục  trẻ.

 

- Thực hiện chế độ thu, chi thỏa thuận với phụ huynh và được sự đồng ý của các cấp quản lý. 

 

- Đảm bảo sĩ số trẻ/lớp theo quy định. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ. 

 

- Phụ huynh có con đang học ở trường, có nhu cầu gửi con trong hè phải có đơn xin học hè. 

 

Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, không dạy trước chương trình ở các độ tuổi, đối với trẻ 5 tuổi không dạy trước chương trình lớp 1. 

 

Kế hoạch 2013/KH-SGDĐT được ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ