Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

10:13 - 16/11/2020 Tin pháp luật
Ngày 11/11/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố.

Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, để thực hiện hiệu quả Quyết định trên, Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp như hoàn thiện các văn bản pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; siết chặt, kiềm chế không phát sinh lối đi tự mở.

 

Cụ thể, UBND thành phố sẽ hoàn thành công tác rà soát, cập nhật, phân loại, lập hồ sơ quản lý các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt trên các địa phương có đường sắt đi qua.

 

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp quản lý nhằm bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp kiềm chế, thu hẹp, xóa bỏ, ngăn chặn không để phát sinh lối đi tự mở.

 

Trước mắt, trong năm 2020, thành phố sẽ tổ chức cảnh giới tại tất cả các lối đi tự mở có nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt.

 

Đồng thời, rà soát lắp đặt đầy đủ các biển báo giao thông tại các lối đi tự mở, tiếp tục xây dựng gồ, gờ giảm tốc tại tất cả các lối đi tự ở có nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

 

Tailieuluat
Chia sẻ