Hà Nội: Bổ sung quy trình duy trì hệ thống chiếu sáng

08:37 - 20/07/2018 Tin pháp luật
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định 3600/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

hệ thống chiếu sáng hà nội

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Về quy trình duy trì hệ thống chiếu sáng thành phố Hà Nội.

 

+ Bãi bỏ 02 quy trình: Luồn dây lên đèn; Thay cáp ngầm được công bố tại Quyết định số 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố (Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016).

 

+ Bổ sung mới 04 quy trình: Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ (Thực hiện 1 năm/1 lần/cột); Duy trì trạm đèn chiếu sáng 2 chế độ trên đường cao tốc, đường trên cao;

 

Về định mức kinh tế kỹ thuật công tác duy trì hệ thống chiếu sáng thành phố Hà Nội.

 

+ Bãi bỏ 02 định mức: Luồn dây lên đèn; Thay cáp ngầm được công bố tại Quyết định 6840/QĐ-UBND ngày 13/12/2016.

 

+ Bổ sung mới 04 định mức: Luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Thay cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn; Duy trì cột đèn pha có giàn nâng hạ (Thực hiện 1 năm/1 lần/cột); Duy trì trạm đèn chiếu sáng 2 chế độ trên đường cao tốc, đường trên cao;

 

Xem chi tiết tại quyết định 3600 /QĐ-UBND.

Chia sẻ