Hà Nội: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản này

16:47 - 29/09/2022 Tin pháp luật
Là nội dung tại Công văn 2928/SGDĐT-KHTC hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022 - 2023.


Hà Nội: Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu 7 khoản này. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể trong nội dung Công văn, Sở Giáo dục thành phố yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản tiền phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện và các trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT.

 

Theo đó, Ban đại diện phụ huynh học sinh không được thu các khoản tiền sử dụng vào việc:

 

1. Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường

 

2. Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh (tiền gửi xe)

 

3. Vệ sinh trường, lớp

 

4. Khen thưởng giáo viên, nhân viên nhà trường

 

5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho giáo viên, nhân viên nhà trường

 

6. Hỗ trợ việc quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục

 

7. Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình của nhà trường.

 

Bên cạnh đó, việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ.

 

Đồng thời các cơ sở giáo dục tuyệt đối không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về các khoản thu sai quy định. Ngoài ra, cần thực hiện việc giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng thời điểm.

 

Sở Giáo dục sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định.

 

Công văn 2928/SGDĐT-KHTC được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành ngày 21/9/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ