GPLX được cấp 12 điểm/năm, bị trừ hết sẽ phải thi lại

15:14 - 31/08/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 123/NQ-CP, phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020 về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)…

GPLX được cấp 12 điểm/năm, bị trừ hết sẽ phải thi lại. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, do còn ý kiến khác nhau, nên trong Tờ trình Quốc hội về dự án Luật này, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, theo 2 phương án:

 

Phương án 1: Vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

 

Phương án 2: Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục điều chỉnh vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe….

 

Về điểm của giấy phép lái xe, Chính phủ thống nhất:

 

Quy định về điểm của giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý hành chính (không phải là một hình thức xử phạt hành chính) theo hướng giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/01 năm;

 

Nếu trong 01 năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong 01 năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho giấy phép lái xe hàng năm.

 

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện, bảo đảm đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà cho người dân…

 

Nghị quyết 123/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/08/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ