Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp

09:47 - 14/09/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học vừa được ban hành ngày 04/9/2020.

Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp. Ảnh minh họa.

 

Theo đó về vấn đề khen thưởng và kỷ luật học sinh tiểu học được quy định như sau:

 

Đầu tiên là thực hiện khen thưởng và kỉ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Nếu học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức: tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen.

 

Bên cạnh đó, học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

 

Ngoài ra, giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

 

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ