Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên được thêm trợ cấp

13:38 - 03/02/2020 Tin pháp luật
Nghị định 14/2020/NĐ-CP Chính phủ mới ban hành có quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Nghị định 14/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 24/01/2020 và có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.

Giáo viên nghỉ hưu chưa hưởng phụ cấp thâm niên được thêm trợ cấp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo đó, mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền được  tính theo công chức:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

 

Trong đó: 

- Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm 15/3/2020;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục

 

Các nhà giáo đã nghỉ hưu được hưởng chế độ trợ cấp một lần như trên khi đáp ứng đủ 03 điều kiện dưới đây:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012.

Nếu bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

 

Ngoài ra, Nghị định này còn bổ sung thêm hồ sơ của nhà giáo có đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau so với Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

 

Tailieuluat
Chia sẻ