Giáo viên mầm non, tiểu học tư thục được hỗ trợ khó khăn do Covid

15:02 - 12/08/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19.

t

Giáo viên mầm non, tiểu học tư thục được hỗ trợ khó khăn do Covid. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể theo nội dung Nghị quyết:

 

- Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP sẽ được hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người.

 

- Các cán bộ quản lý, giáo viên  nhân viên đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP được hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người.

 

Đối tượng được hỗ trợ bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại Cơ sở Mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; Cơ sở Tiểu học tư thục và Trường Mẫu giáo, Mầm non SOS và trường Tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

 

Nghị quyết 103/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 11/8/2022

Tailieuluat
Chia sẻ