Giáo viên được quy đổi thời gian để xác định số tiết thực dạy

19:07 - 22/04/2020 Tin pháp luật
Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 năm học 2019-2020 vừa được ban hành.

Giáo viên được quy đổi thời gian để xác định số tiết thực dạy. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc và chế độ nghỉ hè cho giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2019-2020 như sau: 

 

Khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần lưu ý chỉ đạo các trường: 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của các trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên, hiệu trưởng trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (trong đó có cả các tiết quy đổi); 

 

Ngoài ra, nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó…

 

Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông theo quy định. 

 

Do khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã điều chỉnh, nên thời gian nghỉ hè của giáo viên năm học 2019-2020 sẽ được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học 2019-2020 (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020-2021.

 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như các công việc của từng giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý đảm bảo theo đúng quy định. 

 

Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD  được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có hiệu lực ngày 22/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ