Giáo viên cấp 1 không được chỉ định lớp trưởng từ 20/10/2020

16:05 - 06/10/2020 Tin pháp luật
Ngày 04/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đã ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2020.

Giáo viên cấp 1 không được chỉ định lớp trưởng từ 20/10/2020 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, học sinh được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh do một giáo viên chủ nhiệm phụ trách.

 

Lớp học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó.

 

Đặc biệt, kể từ ngày 20/10 tới đây, giáo viên không được chỉ định lớp trưởng mà lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.


Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. Tỉ lệ học sinh nam, nữ và sĩ số lớp học cân đối giữa các lớp trong khối lớp.

 

Mặt khác, hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

 

Đồng thời, tùy theo điều kiện ở địa phương, trường tiểu học có thể có thêm điểm trường ở những địa bàn khác nhau để thuận lợi cho học sinh đến trường.

 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ