Giảm mức thu phí cấp, đổi giấy phép lái xe từ 01/12/2023 đến hết năm 2025

16:30 - 20/10/2023 Tin pháp luật
Giảm mức thu phí cấp, đổi giấy phép lái xe từ 01/12/2023 là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 63 năm 2023 của Bộ Tài chính.

Giảm mức thu phí cấp, đổi giấy phép lái xe từ 01/12/2023 đến hết năm 2025. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, tại nội dung Điều 8 Thông tư 63 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC quy định rằng nếu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) theo hình thức trực tuyến từ ngày 01/12/2023 - hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Thông tư 37, tức là 135.000 đồng/lần cấp.

 

Bên cạnh đó, Điều 5 Thông tư 63 quy định từ ngày 01/01/2024 - hết ngày 31/12/2025 khi công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến sẽ áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC.

 

Theo đó đối với trường hợp cấp mới từ từ 01/01/2024 - hết 31/12/2025 sẽ có mức thu phí là 180.000 đồng/ lần, từ 01/01/2026 về mức thu 200.000 đồng/lần

 

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất từ từ 01/01/2024 - hết 31/12/2025 sẽ có mức thu phí là 360.000 đồng/ lần, từ 01/01/2026 về mức thu 400.000 đồng/lần.

 

Thông tư 63/2023/TT-BTC được ban hành ngày 16/10/2023 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ