Giảm 50% lệ phí cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

08:56 - 15/06/2020 Tin pháp luật
Điều này được quy định tại Thông tư 54/2020/TT-BTC về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Giảm 50% lệ phí cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, đối với tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện nộp lệ phí:

 

Kể từ ngày 12/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước.

 

Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước khi yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài nộp phí như sau:

 

Kể từ ngày 12/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.

 

Kể từ ngày 01/01/ 2021 trở đi, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước; lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.

 

Thông tư 54/2020/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực ngày 12/06/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ