Giá bán buôn điện 2018 áp dụng theo quy định mới

09:49 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định 2265/QĐ-BCT phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các tổng công ty điện lực năm 2018.

Theo đó, giá bán buôn điện năm 2018 sẽ áp dụng theo quyết định mới, như bảng dưới đây

giá bán buôn điện 2018

Giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.

 

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, chi phí mua điện từ thị trường điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thường xem xét, quyết định.

 

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tổng công ty điện lực từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

 

Quyết định 2265/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày ban hành, 28/6/2018.

Chia sẻ