Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học

14:00 - 21/05/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu tại Công văn 1758/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020.

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo triển khai tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định về thực hiện môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục và nơi làm việc….

 

Bên cạnh đó, phải đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch năm học; tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, có hình thức khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.

 

Ngoài ra, cần thực hiện môi trường cơ quan, trường học không khói thuốc lá, treo biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực có quy định cẩm theo quy định của Luật; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc...

 

Công văn 1758/BGDĐT-GDTC được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ