Dự kiến nâng 05 huyện Hà Nội lên Quận giai đoạn 2021 - 2030

09:24 - 01/03/2021 Tin pháp luật
Ngày 24/02/2021, tại Quyết định số 241/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý.

Dự kiến nâng 05 huyện Hà Nội lên Quận giai đoạn 2021 - 2030 (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định là danh mục đô thị thực hiện phân loại trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 – 2030, với nhiều nội dung đáng chú ý sau:

 

- Dự kiến nâng 05 huyện Hà Nội lên quận gồm các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng.

 

- Việt Nam dự kiến có thêm 03 thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

 

+ Bắc Ninh;

 

+ Thừa Thiên Huế;

 

+ Khánh Hòa.

 

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 

- Khẩn trương tổ chức rà soát, thực hiện phân loại đô thị trên địa bàn đáp ứng quy định của pháp luật về phân loại đô thị và Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030;

 

- Đối với các đô thị mới thành lập hoặc đã thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính đô thị thì thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, đầu tư phát triển đô thị đảm bảo tiêu chí phân loại đô thị;

 

- Các đơn vị hành chính dự kiến tiếp tục thực hiện sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2030 phải đảm bảo sự phù hợp về Quy hoạch, Chương trình phát triển đô thị, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

 

Tailieuluat
Chia sẻ