Động cơ đốt trong phải an toàn cho người, động thực vật và môi trường

08:26 - 21/07/2018 Tin pháp luật
Đó là quy định trong Quy chuẩn quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong, được ban hành kèm thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018.

Dầu nhờn động cơ đốt trong phải đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. Ảnh minh họa.

 

Ngoài các chỉ tiêu hóa lý bắt buộc và mức giới hạn trong chế biến, sản xuất thì  các loại phụ gia sử dụng để pha chế dầu nhờn động cơ đốt trong phải đảm bảo phù hợp các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường và không được gây hỏng cho động cơ cũng như hệ thống tồn trữ, bảo quản, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

 

Dầu nhờn động cơ đốt trong lưu thông trên thị trường phải đảm bảo được việc ghi nhãn theo quy định hiện hành.Trường hợp dầu nhờn động cơ đốt trong được đóng gói sẵn, trên bao bì của dầu nhờn động cơ đốt trong phải ghi nhãn một cách rõ ràng, dễ đọc. Nhãn gắn trên bao bì phải bền và không bị bong, rách, mờ trong quá trình vận chuyển. Nội dung tối thiểu của nhãn phải bao gồm:

 

+ Tên hàng hóa (ghi rõ loại động cơ sử dụng);  

 

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

 

+ Xuất xứ hàng hóa;

 

+ Thể tích/Khối lượng;

 

+ Đặc tính kỹ thuật (cấp độ nhớt, cấp tính năng);

 

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản;

 

+ Thông tin cảnh báo. 

 

Thông tư 06/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/7 tới đây.

Chia sẻ