Đối tượng người lao động vì Covid-19 nộp hồ sơ đúng hạn tiếp tục được hỗ trợ

16:16 - 15/08/2022 Tin pháp luật
Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15.


Đối tượng người lao động vì Covid-19 nộp hồ sơ đúng hạn tiếp tục được hỗ trợ. Ảnh minh họa.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này nêu rõ:

1. Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

 

Như vậy, những người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được hỗ trợ tiền từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 03, các đối tượng người lao động được hỗ trợ gồm:

 

- Người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 mà không phải người đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên…

 

- Người đã dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp bởi nguyên nhân chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc từ 11/01/2020 - 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu mà không phải người hưởng lương hưu hàng tháng.

 

Theo Nghị quyết 24/2022, thời hạn hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động chậm nhất là ngày 10/9/2022.

 

Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15  được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/8/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ