Điều tra đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella

14:11 - 22/05/2020 Tin pháp luật
Quyết định 2106/QĐ-BYT của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella (MR) cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2020 vừa được ban hành.

 

Điều tra đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Sởi –rubella. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, đối tượng tiêm bổ sung vắc xin MR là tất cả trẻ từ 1 -5 tuổi (sinh từ 01/01/2015 đến 30/6/2019) đang có mặt tại địa phương.

 

Trước khi triển khai kế hoạch, điều tra, lập danh sách các trẻ từ 1-5 tuổi (có khoảng thời gian sinh nói trên) tại các huyện được lựa chọn trong kế hoạch.

 

- Điều tra trong trường học: Lập danh sách theo lớp đối với trẻ học mẫu giáo, nhà trẻ.

 

- Điều tra tại cộng đồng: Nhóm trẻ từ 1-5 tuổi tại cộng đồng không đi học theo tổ/ấp/thôn bản với sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn trên địa bàn. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai...

 

- Nhập dữ liệu trẻ từ 1-5 tuổi trên Hệ thống, bao gồm các mũi vắc xin sởi, MR đã tiêm.

 

Thông tin về các mũi tiêm vắc xin sởi, MR phải có giấy xác nhận hoặc đã cập nhật thông tin trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (Hệ thống) hoặc trong danh sách tiêm chủng, sổ tiêm chủng lưu tại cơ sở y tế.

 

Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin MR cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi hoặc MR hoặc sởi - quai bị - rubella trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.

 

Quyết định 2106/QĐ-BYT được ban hành và có hiệu lực ngày 19/05/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ