Điều kiện thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp năm 2020

09:58 - 26/05/2020 Tin pháp luật
Được quy định cụ thể tại Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020.

Điều kiện thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp năm 2020. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, về điều kiện đăng ký dự thi đối với viên chức được cử đi dự thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) như sau: 

 

-  Cơ sở GDĐH có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.

 

-  Đang giữ CDNN giảng viên chính (hạng II), mã số V.07.01.02. 

 

-  Được thủ trưởng cơ sở GDĐH đánh giá có đủ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi…

 

- Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV.

 

Ngoài ra, đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị trở lên…

 

Kỳ thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng I) dự kiến tổ chức vào quý III năm 2020 tại Hà Nội. 

 

Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/05/2020

Tailieuluat
Chia sẻ