Điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 các cấp học

21:01 - 31/03/2020 Tin pháp luật
Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH, Công văn 1125/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

Điều chỉnh nội dung dạy học kỳ 2 các cấp học. Ảnh minh họa.

 

Theo Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH, để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kì II năm học 2019-2020. Cụ thể như sau: 

 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020. 

 

Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học. 

 

Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục

 

Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn này. 

 

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

 

Đối với cấp tiểu học, nội dung dạy học được điều chỉnh tại Công văn 1125/BGDĐT-GDTH. Theo đó, phải bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục tiểu học, tổ chức dạy các môn tự chọn phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình;

 

Bên cạnh đó, cũng đối với cấp tiểu học cần sử dụng thời gian đầu của năm học 2020-2021để tập trung ôn tập, bổ sung các nội dung kiến thức cần thiết cho học sinh trước khi thực hiện chương trình của năm học mới…

 

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH và Công văn 1125/BGDĐT-GDTH đều được ban hành ngày 31/3/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ