Điều chỉnh giảm giá dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng

15:34 - 16/03/2020 Tin pháp luật
Công văn 1680/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ vừa được ban hành.

 Điều chỉnh giảm giá dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng. Ảnh minh họa.

 

 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần 2/2020.

 

Cụ thể, NAPAS sẽ giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ 500 nghìn – 2 triệu đồng (Giảm từ 1.800 VNĐ/giao dịch xuống còn 900 VNĐ/giao dịch).

 

Thời gian áp dụng: từ ngày 25/3/2020 - 31/12/2020.

 

CIC thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD) từ tháng 3-12/2020.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

 

Tiến hành điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các món thanh toán có giá trị từ từ 500 nghìn – 2 triệu đồng cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS đã điều chỉnh giảm (900 VNĐ /giao dịch); khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS đã thực hiện.

 

Thời gian thực hiện: từ ngày 25/3/2020 - 31/12/2020.

 

Bên cạnh đó, tiền hành triển khai thực hiện điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với khách hàng (nếu TCTD có thu từ khách hàng) tương ứng với mức giảm trừ chiết khấu do CIC thực hiện đối với TCTD.

 

Công văn 1680/NHNN-TT được ban hành ngày 13/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ