Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2018 giảm mạnh: Cao nhất 26,1

09:20 - 06/08/2018 Tin pháp luật
Học viện An ninh chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Năm nay, điểm chuẩn Học viện An ninh giảm sâu, mức điểm cao nhất là 26,1 và thấp nhất là 24,2.
Theo đó, điểm chuẩn năm nay giảm sâu so với năm ngoái, biên độ dao động từ 1,53 đến 4 điểm. 
Cụ thể điểm trúng tuyển Học viện An ninh 2018 các ngành:
 
* Ngành Nghiệp vụ An ninh:
 
- Nam: 
 
+ Tổ hợp A01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24,7 điểm. Môn Toán: 9 điểm)
 
+ Tổ hợp C03: 24.2 điểm (tiêu chí phụ: tổng điệp 3 môn 21,7 điểm)
 
+ Tổ hợp D01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điệp 3 môn 24,45 điểm)
 
- Nữ:
 
+ Tổ hợp A01: 25,5 điểm
 
+ Tổ hợp C03: 25,8 điểm
 
+ Tổ hợp D01: 26,1 điểm
 
* Gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm
 

điểm chuẩn học viện an ninh nhân dân 2018

(Thông báo chính thức điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2018)

 
Ghi chú: Mức điểm trên được xác định cho thí sinh tại KV3. Đối với những thí sinh có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thì điểm trúng tuyển được giảm tương ứng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được hưởng theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD-ĐT.
 
* Tiêu chí phụ xét tuyển của Học viện An ninh nhân dân như sau:
 
- Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:
 
+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm 3 môn (không tính điểm tưu tiên đối tượng, khu vwejc, điểm thưởng) làm tròn đến hai chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu.
 
+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Vật Lý - tiếng Anh; xét thi sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn - Lịch sử; xét thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Văn -0 tiếng Anh; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán - Hóa - Sinh.
Chia sẻ