Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2018 ở ngưỡng cao

10:12 - 06/08/2018 Tin pháp luật
Dao động từ 18 đến 25,35 điểm, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top cao điểm so với mặt bằng năm nay. Xem chi tiết điểm chuẩn Đại học Bách Khoa 2018.
Mức điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội tương đối cao so với mặt bằng chung, dao động từ 18 đến 25,35 điểm.
 
Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin với mức điểm 25,35. Mức điểm chuẩn thấp nhất là 18 điểm.
 
 

điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2018

(Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2018)

1. Điểm chuẩn này được xác định dựa trên điểm xét ĐX như sau
 
a Đối với tổ hợp môn không có môn chính
 
ĐX = [Môn1+Môn2 + Môn3] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
 
b Đối với tổ hợp môn có môn chính
 
ĐX = [ Môn chính x 2 + Môn2 + Môn3 x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên KV/ĐT + Điểm ưu tiên xét tuyển.
 
2. Không có ngành/chương trình nào phải sử dụng tiêu chí phụ để xét trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn này là trúng tuyển.
Chia sẻ