Đi máy bay sẽ khai báo thông tin di chuyển theo mẫu mới

14:35 - 27/10/2021 Tin pháp luật
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Công văn 11244/BGTVT-CYT về việc tiếp tục kiểm soát Covid-19 trên các chuyến bay nội địa chở khách thường lệ.

 
Sẽ dùng mẫu mới trong di chuyển bằng máy bay. Ảnh minh họa.

 

Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất việc trích xuất thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức vận chuyển, hiện 

 

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hành khách tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện về hành khách (trừ việc phải hoàn thành Bản cam kết) như: tuân thủ 5K; thực hiện khai báo điện tử hoặc bằng hình thức phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên hàng không tại cảng hàng không.

 

Hành khách cung cấp thông tin theo mẫu cho các hãng hàng không, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của thông tin khai báo.

 

Mẫu khai báo thông tin được đăng tải trên Website/App của các hãng hàng không hoặc kê khai tại quầy làm thủ tục hàng không.

 

Ngoài ra, các hãng hàng không Việt Nam cần yêu cầu, chủ động hướng dẫn hành khách thực hiện khai báo điện tử.

 

Nếu hành khách chưa thực hiện khai báo cần bố trí nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC-COVID hoặc các hình thức khác trong quá trình làm thủ tục hàng không.

 

Các hãng hàng không có trách nhiệm:

 

- Yêu cầu hành khách cung cấp hoặc kê khai thông tin theo mẫu tại quầy làm thủ tục hàng không

 

- Tổng hợp danh sách hành khách đến theo từng địa phương và chuyển cho Cảng vụ Hàng không để thông báo cho địa phương có hành khách đến cư trú, lưu trú sau chuyến bay...

 

- Đăng tải Mẫu kèm theo công văn này trên Website/App của mình, đồng thời cung cấp Mẫu này tại quầy làm thủ tục hàng không.

 

Công văn 11244/BGTVT-CYT được ban hành ngày 26/10/2021.

 

 
Tailieuluat
Chia sẻ