Đề xuất mới về chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên

09:25 - 05/02/2021 Tin pháp luật
Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 460/BGDDT-NGCBQLGD về việc tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo.

 

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên (Ảnh minh họa)

 

Mới đây, căn cứ trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép tiếp tục áp dụng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định 54/2011 với các lý do sau đây:

 

- Các quy định về chế độ phụ cấp thâm niên của giáo viên vẫn giữ nguyên nên chỉ cần ban hành Nghị quyết cho phép tiếp tục thực hiện chế độ này để giảm thủ tục hành chính trong ban hành văn bản;

 

- Đã có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý;

 

- Bảo đảm nhanh, đáp ứng kịp thời đòi hỏi thực tiễn;

 

- Thực tiễn Chính phủ đã đưa vào Nghị quyết phiên họp để xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tế như Nghị quyết số 102 về giải pháp với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế cho phép hợp đồng lao động với giáo viên để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở các địa phương.

Tailieuluat
Chia sẻ