Để nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc, phạt “sếp” tới 5 triệu đồng

10:14 - 07/10/2020 Tin pháp luật
Để quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia tại nơi làm việc, ngày 28/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Để nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc, phạt “sếp” tới 5 triệu đồng (Ảnh minh họa)

 

Kể từ 15/11/2020, sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu có một trong các hành vi sau đây:

 

- Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành;

 

- Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức;

 

- Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức

 

- Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền quản lý, điều hành.

 

Như vậy, nếu “sếp” để nhân viên do mình quản lý uống rượu, bia trong giờ làm việc tại nơi làm việc sẽ bị xử phạt hành chính tới 05 triệu đồng.

 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ