Để công chứng viên không đủ điều kiện hành nghề bị phạt nặng

08:38 - 17/07/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 82/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/7 vừa qua.
 Để công chứng viên không đủ điều kiện hành nghề bị phạt nặng. Ảnh minh họa. 
 
Theo đó, mức phạt cao nhất đối với vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng là từ 40 – 50 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi sau:
 
- Không phải là tổ chức hành nghề công chứng mà hoạt động công chứng dưới bất kỳ hình thức nào;
 
- Cho công chứng viên không đủ điều kiện hành nghề hoặc người không phải là công chứng viên hành nghề tại tổ chức mình. Đồng thời, đối với hành vi này, tổ chức hành nghề công chứng còn bị đình chỉ hoạt động từ 01 - 03 tháng.
 
Bên cạnh đó, hành vi hoạt động khi văn phòng công chứng được hợp nhất, nhận chuyển nhượng, nhận sáp nhập mà chưa được cấp, cấp lại, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sẽ bị phạt ở mức từ 30 – 40 triệu đồng.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức phạt đối với các hành vi: Không đăng ký hoạt động theo quy định; Không đăng ký hành nghề cho công chứng viên của tổ chức mình; Không lưu trữ hồ sơ công chứng;… từ 20 – 30 triệu đồng.
 
Đối với hành vi mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng hoặc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài hoạt động công chứng đã đăng ký… ngoài việc bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng còn bị đình chỉ hoạt động từ 03 - 06 tháng.
 
>>> Xem thêm:
 
 
 
 
 
 
 
Tailieuluat
Chia sẻ